Nejnovější rumunský zápis mezi památky UNESCO: Důlní oblast Roșia Montană

Roșia Montană se nachází v Apusenském pohoří (Munții Apuseni) v západní části rumunských Karpat v historickém regionu Sedmihradska. Okolní krajina je bohatá na rudy kovů, lokalita má hornickou historii starou minimálně 2000 let. Oblast je bohatá na naleziště drahých kovů a byla centrem těžby zlata od doby bronzové až po začátek dvacátého prvního století a před objevením Ameriky byla tato oblast dokonce hlavním zdrojem zlata pro Evropu.

Důležité pozůstatky pocházejí z římských dob, kdy bylo založeno hornické město Alburnus Maior. Těžba zlata probíhala v této oblasti i za komunistického Rumunska a i poté zde byl v provozu zlatý důl, a to až do roku 2006. Po jeho zavření existovaly snahy obnovení těžby, avšak oblast byla prohlášena za historickou památku národního významu a v roce 2021 byla tato oblast o rozloze 1663 ha zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako „Těžební kulturní krajina Roșia Montană“.