Památky UNESCO v Rumunsku

Rumunsko má od roku 2021 již devět zápisů na Seznam světového dědictví UNESCO (památky UNESCO). Jsou jimi:

1. Delta Dunaje – nejzachovalejší říční delta v Evropě, leží v rumunském regionu Dobrudža, menší část delty dunaje zasahuje i na území Ukrajiny.

2. Kostely v Moldávii – tento zápis zahrnuje osm kostelů na rumunské části historického území Moldávie. Kostely jsou zvenčí zdobeny freskami, které jsou skvělými ukázkami Byzantského umění.

3. Klášter Horezu – pravoslavný klášter (monastýr) ze sedmnáctého století ležící v oblasti Valašska.

4. Vesnice s opevněnými kostely v Transylvánii – zápis zahrnuje sedm obcí nacházejících se v jihovýchodním Sedmihradsku

5. Dácké pevnosti v Orăștijských horách – pozůstatky šesti obraných pevností postavených v období na přelomu letopočtů na obranu proti Římanům.

6. Historické centrum města Sighișoara – historické centrum města ležícího v historickém regionu Sedmihradsko, které si zachovalo charakter středověkého německého města.

7. Dřevěné kostely v oblasti Maramureš – zápis zahrnuje osm dřevěných kostelů v oblasti Maramureš.

8. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy – společný zápis s několika dalšími zeměmi, z Rumunska je zde zahrnuto dvanáct lokalit.

9. Důlní oblast Roșia Montană – nejnovější rumunský zápis mezi památky UNESCO zahrnuje Horská oblast dolů u obce Roșia Montană v historickém regionu Sedmihradsko.

Foto: Rybář v deltě Dunaje